(1)
Vacínová, M.; Matějček, T. Mezigenerační rozdíly V osobním Vztahu K přírodě. Envigogika 2013, 8.