(1)
Činčera, J. Výstupy či Procesy: Paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika 2009, 4.