(1)
Polášková, A. Přednášky Na téma Ekologie a Ochrany přírody – předchozí Znalost a Postoje univerzitních Studentů prvních ročníků. Envigogika 2013, 8.