(1)
Barton, A. G.; Vávra, J. Jaké Jsou současné výzvy Střední Evropy? (What Are the Current Challenges Facing Central Europe? ). Envigogika 2013, 8.