(1)
Jančaříková, K. Hledání optimální Podoby Realizace environmentální výchovy Na prvním Stupni ZŠ. Envigogika 2009, 4.