(1)
Huba, M. Čím Bol Pre mňa dôležitý Rok 2011. Envigogika 2011, 6.