(1)
Huba, M. Dobříšska Konferencia – genéza a následný Proces. Envigogika 2011, 6.