(1)
Dlouhá, J. Kompetence V environmentálním vzdělání. Envigogika 2009, 4.