(1)
Janoušková, S. ESDinds – společný Projekt Univerzit a nevládních neziskových Organizací. Envigogika 2011, 6.