(1)
Činčera, J. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova V Rámcovém vzdělávacím Programu Pro základní vzdělávání. Envigogika 2009, 4.