(1)
Činčera, J. Výchova K udržitelnému Rozvoji: Mýtus Nebo Nová Vlna?. Envigogika 2008, 3.