(1)
Dlouhá, J. Nevěrohodnost odborného Textu. Envigogika 2007, 2.