(1)
Huba, M. Kultúrna Krajina, Kultúrne dedičstvo, Zodpovednosť a My. Envigogika 2013, 8.