(1)
Huba, M. Interpelácia Ministra školstva – Vec: Environmentálna výchova a vzdelávanie. Envigogika 2013, 8.