(1)
Kolářová, H. Úvodník druhého čísla časopisu Bedrník V Roce 2011. Envigogika 2011, 6.