(1)
Huba, M. Úvod K zborníku prác Finalistov 10. Ročníka súťaže študentských Esejí Na tému udržateľný spôsob života. Envigogika 2011, 6.