(1)
Jančaříková, K. Environmentální výchova Na prvním Stupni základních škol. Envigogika 2009, 4.