(1)
Jančaříková, K. Úcta K životu – Jeden Z cílů Environmentální výchovy V RVP a Lze Se S Ní Ve školní Praxi vypořádat?. Envigogika 2007, 2.