[1]
Činčera, J. 2012. Děti a les: analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd. Envigogika. 7, 1 (kvě. 2012). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.67.