[1]
Laveuve, F. 2022. Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni.: The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level. Envigogika. 17, 1 (pro. 2022). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.651.