[1]
Dlouhá, J. 2022. Jak propojit environmentální vědy a umění? Úvahy Jan van Boeckela nad různými podobami racionality. Envigogika. 17, 1 (srp. 2022). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.647.