[1]
Činčera, J. 2011. Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika. 6, 3 (pro. 2011). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.64.