[1]
Huba, M. 2020. Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020. Envigogika. 15, 1 (srp. 2020). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.605.