[1]
Činčera, J. 2011. Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika. 6, 2 (zář. 2011). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.59.