[1]
Huba, M. 2018. Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018. Envigogika. 13, 2 (říj. 2018). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.577.