[1]
Novanská, V. a Platková, A. 2018. Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom. Envigogika. 13, 1 (čvc. 2018). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.566.