[1]
Urban, J., Chabada, T. a Skalík, J. 2017. Jaký efekt mají klimatické kampaně? Využití metodiky pro hodnocení dopadu klimatických kampaní. Envigogika. 12, 2 (pro. 2017). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.557.