[1]
Činčera, J. a Havlíček, F. 2016. Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů. Envigogika. 11, 2 (lis. 2016). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.534.