[1]
Klimková, A. 2016. „Leading practice publication“ ako teoretický návod, heuristický projekt, aj praktické majstrovstvo. Envigogika. 11, 1 (čer. 2016). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.521.