[1]
Vladyková, L. 2016. Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika. Envigogika. 11, 1 (kvě. 2016). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.512.