[1]
Lehotská, B. a Magyarics, A. 2015. Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986 – 2015). Envigogika. 10, 4 (pro. 2015). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.496.