[1]
Neubergová, K. 2015. Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb. Envigogika. 10, 4 (pro. 2015). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.493.