[1]
Novanska, V., Škvarková, J. a Barková, B. 2015. Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov. Envigogika. 10, 2 (zář. 2015). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.487.