[1]
Dlouhá, J. 2014. Výzva k zasílání příspěvků pro tematické číslo Envigogiky o Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Envigogika. 9, 1 (kvě. 2014). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.442.