[1]
Sokolíčková, Z. 2013. Recenze textu Niektoré z úskalí evolučnej ontológie. Envigogika. 8, 3 (říj. 2013). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.403.