[1]
Polášková, A. 2013. Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků. Envigogika. 8, 2 (zář. 2013). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.377.