[1]
Činčera, J. 2009. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika. 4, 1 (kvě. 2009). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.33.