[1]
Huba, M. 2013. Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my. Envigogika. 8, 1 (kvě. 2013). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.237.