[1]
Huba, M. 2011. Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života. Envigogika. 6, 3 (pro. 2011). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.165.