[1]
Jančaříková, K. 2007. Úcta k životu – jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat?. Envigogika. 2, 2 (srp. 2007). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.115.