Recenze „Výzkumu odcizování člověka přírodě“. H. Vostradovská, J. Krajhanzl, E. Strejčková.

Markéta Braun Kohlová
Recenze projektu Výzkum odcizování člověka přírodě. In: Kolektiv autorů (2005). Děti, aby byly a žily. Praha: Ministerstvo životního prostředí. ISBN 80-7212-382-3.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Recenze „Výzkumu odcizování člověka přírodě“. H. Vostradovská, J. Krajhanzl, E. Strejčková.

2006-12-12 13:08:29

Markéta Braun Kohlová

Recenze projektu Výzkum odcizování člověka přírodě. In: Kolektiv autorů (2005). Děti, aby byly a žily. Praha: Ministerstvo životního prostředí. ISBN 80-7212-382-3.

Recenzované části:

Helena Vostradovská, s. 8 – 10.

Jan Krajhanzl, s. 37 – 44.

Emilie Strejčková, s. 61 – 78.

Stostránkový sborník je vyústěním výzkumného projektu zabývajícího se odcizováním dětí přírodě. Nejedná se o analytickou zprávu, která by čtenáře podrobněji seznámila s cíli, postupem a výsledky výzkumného projektu, ale o jakousi volnou reflexi jednotlivých autorů nad problematikou současné výchovy a vývoje dětí v městském prostředí.

V recenzi se podrobněji věnuji pouze vybraným příspěvkům, které mají nejblíže k mému profesnímu sociologickému zaměření. Jsou to příspěvky Heleny Vostradovské, Jana Krajhanzla a Emilie Strejčkové.

Text je velmi poučnou a zajímavou příručkou pro všechny, kteří se chtějí zamyslet nad výchovou (nejen svých) dětí a ve smyslu principu předběžné opatrnosti usilují o omezování jevů, které by mohly (jejich) děti ochudit o množství přírodních a přirozených podnětů. Z hlediska lidského a společenského je projekt i jeho výstupy velmi chvályhodnou snahou všech zúčastněných nepřihlížet pouze okolnostem vývoje dětí, které se obecně považují za nežádoucí, ale snažit se na ně na společenské úrovni poukazovat a v co možná největší míře jim vzdorovat. Z hlediska výzkumného nebo chcete-li vědeckého lze však vydané publikaci a nepřímo celému výzkumnému projektu mnohé vytýkat.

Za velkĂ˝ nedostatek povaĹľuji nedostatek prĹŻkaznosti pĹ™edkládanĂ˝ch závÄ›rĹŻ, kterĂ˝ lze do znaÄŤnĂ© mĂ­ry pĹ™ipsat na vrub ne zcela propracovanĂ© metodÄ› nebo jejĂ­mu nedĹŻslednĂ©mu uplatĹ