Globální změna klimatu: možnosti didaktického zpracování tématu na úrovni středních škol

Obsah hlavního článku

Barbora Duží

Abstrakt

Text se zabývá možnostmi zpracování tématu globální změny klimatu ve výuce na úrovni středního školství. v první části se zaměřuje na téma globální změny klimatu a jeho využití v environmentální výchově. Představuje zde koncept "social amplification" a jakým způsobem souvisí s percepcí a interpretací environmentálních témat. Další část obsahuje návrh pracovní metodiky pro hodnocení a analýzu různorodých informačních zdrojů pro potřeby výuky. Využívá několik hodnotících kritérií, například hodnotící škálu alarmistický - skeptický. Nakonec představuje praktickou aplikaci metodiky analýzy na příkladě několika informačních pramenů. Obsahuje také dvě přílohy - didaktickou analýzu učebnice „Environmentální výchova“ a ukázku výukové jednotky „Planeta Země: seznamte se“.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Duží, B. (2012). Globální změna klimatu: možnosti didaktického zpracování tématu na úrovni středních škol. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.68
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Barbora Duží

Centrum pro studium dopadu globální změny klimatu Oddělení Adaptačních strategií Bělidla 986/4a, 603 00 Brno Česká republika

Reference

BEHRLINGER,W. Kulturní dějiny klimatu: od doby ledové po globální oteplování. Praha: Paseka, 2010. ISBN 978-80-7432-022-4

BELL, M. Invitation to Environmental Sociology. Los Angeles: SAGE, 2012. ISBN-13: 978-1412956550

HARPER, Ch. L. Environment and Society: Human Perspectives on Environmental Issues. Chapter 3: Climate Change, Science, and Risk. 61-90 p. New Yersey: Prentice Hall, 2011. ISBN-13: 978-0205820535

GORE, Al. Nepříjemná pravda: Naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-868-8

KOPP, J. ; BERÁNKOVÁ, L. Testování úrovně znalostí o změnách klimatu. Informace ČGS, 31, 2012, č. 1, s. 18 - 29.

KRAJHANZL, Jan a kol. Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí. Praha: Zelený kruh, 2010. ISBN 978-80-8741-700-3

KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-183-3

LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení. Brno: Veronica, Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-238-4210-2

LOMBORG, Björn. Zchlaďte hlavy. Skeptický ekolog o globálním oteplování. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-188-8

MAŇÁK, J., KLAPKO, D. (eds.). Učebnice pod lupou. Brno: PAIDO, 2006.

MAREK, V. M. a kol. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1876-2

MATĚJČEK, Tomáš. Ekologická a environmentální výchova. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. ISBN 978-80-86034-72-0

NICHOLSON-COLE, S. A. Representing climate change futures: a critique on the use of images for visual communication . Computers, Environment and Urban Systems, 25, 2005, s. 255-277.

OBST, Otto. Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2006. ISBN 80-244-1306-4

SHEPARDSON, D. a kol. Seventh Grade Students´ Mental Models of the Greenhouse Effect. Environmental Education Research, 17, 2012, č. 1, s. 1 - 17.

REID, Walter W. a kol. Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Praha: Centrum UK pro životní prostředí, 2005. ISBN 80-239-6300-7

VOŽENÍLEK, Vít a kol. Klimatická změna v e-learningové výuce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2696-9

WEBER, E.U. What shapes perception of climate change? Wires Climate Change, Vol. 1, 2010. s. 332-342.

BOHOUŠ a Dáša: klima v tísni. Praha: Člověk v tísni, 2009. ISBN 978-80-86961-60-6 [Online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_74.pdf

ČESKÝ překlad dokumentů IPCC (2007) [Online] [cit. 2011-6-8] Dostupné z http://www.mzp.cz/cz/vedecke_poznatky

DLOUHÁ, J. Kompetence v environmentálním vzdělávání. Envigogika, 2009/IV/1. Dostupné z www < http://www.envigogika.cuni.cz/> ISSN: 1802-306

GLOBÁLNÍ změna v kostce . Brno: Centrum výzkumu globální změny, 2010. [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z: http://www.czechglobe.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=26&lang=cs

METELKA, L., TOLASZ, R. Klimatické změny: fakta bez mýtů. Praha: Centrum UK pro otázky životního prostředí, 2009. ISBN 978-80-87076-13-2 [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z: http://www.czp.cuni.cz/knihovna/publikace/klimaticke-zmeny-web.pdf

METODICKÝ pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Praha: MŠMT, 2008 [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho

UKÁZKY pracovních listů sdružení Tereza. [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z http://lesveskole.terezanet.cz/pracovni-listy.html

VÝSTAVA Prima klima. [online] Brno: Veronica, 2007. [cit. 2011-6-8] Dostupné z http://www.veronica.cz/?id=247