Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice

Obsah hlavního článku

Lenka Broukalová
Miroslav Novák

Abstrakt

Nové cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice stanovuje dokument vytvořený expertním týmem pracujícím při dnes už neexistujícím Odboru nástrojů politiky životního prostředí MŽP ČR.
Tento materiál byl zpracován v rámci projektu "Cíle a indikátory pro EVVO v České republice", který byl zadán Ministerstvem životního prostředí a realizován společností Integra Consulting, s.r.o.
Doporučení obsažená v tomto dokumentu byla připravena malým pracovním týmem ve složení: Lenka Broukalová, Václav Broukal, Jan Činčera, Petr Daniš, Tomáš Kažmierski, Jiří Kulich, Miroslav Lupač, Michal Medek a Miroslav Novák. Jana Dlouhá, Hana Korvasová, Jan Krajhanzl a Jozef Zetěk dodali cenné připomínky.
Příprava materiálu byla rovněž konzultována v rámci čtyř pracovních jednání s pracovní skupinou, která zahrnovala zástupce všech klíčových institucí a jejíž složení je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Proces přípravy materiálu byl facilitován Jiřím Dusíkem a Martinem Smutným z Integra Consulting.
Dokument formuluje cíle v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny anavrhuje vhodné postupy pro hodnocení plnění těchto cílů a účinnosti EVVO jako preventivního nástroje ochrany životního prostředí. z pohledu MŽP se jedná o cílezahrnující činnosti určené pro řadu cílových skupin (tedy nejen pro děti a mládež) bez ohledu na institucionální a formální postavení poskytovatele.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Broukalová, L., & Novák, M. (2012). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.66
Sekce
Recenzované články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)