Kreativní učení ve vzdělávání k udržitelnosti – metody, zkušenosti, inspirace Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností v relevantních projektech

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594

Abstrakt

Přehled publikovaných textů týkajících se propojení kreativního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj - rešerše, analýzy, metodiky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2022). Kreativní učení ve vzdělávání k udržitelnosti – metody, zkušenosti, inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností v relevantních projektech . Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.655
Sekce
Recenze
Biografie autora

Jana Dlouhá, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Reference

Demlová, Z., Dlouhá, J., Henderson, L. (2022a). Projekt „Město jako prostor pro kreativní učení“. Závěrečná evaluační zpráva. Centrum pro otázky životního prostředí UK. ISBN 978-80-87076-35-4. Online https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/evaluace_JMNF.pdf

Demlová, Z., Dlouhá, J., Henderson, L. (2022b). Hodnocení vlivu kreativního vzdělávání na rozvoj participace a kompetencí žáků. Metodika pro projekt Školy pro budoucnost. COŽP UK, Praha. ISBN: 978-80-87076-32-3. Online https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/metodika_spkv.pdf

Dlouhá, J., Henderson, L. (2022a). Kreativita ve vzdělávání – jak ovlivňuje procesy učení a jejich výsledky. Výzkumná zpráva projektu Školy pro budoucnost. COŽP UK, Praha. ISBN: 978-80-87076-31-6. Online https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/vyzkumna_zprava_spkv.pdf

Dlouhá, J., Henderson, L. (2022b). Analýza pohledu a postojů žáků v projektu Školy pro budouc-nost. Příloha 2 výzkumné zprávy projektu Školy pro budoucnost. COŽP UK, Praha. ISBN: 978-80-87076-33-0 Online https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/vyzkumna_zprava_spkv_priloha2.pdf

Henderson, L., Dlouhá, J. (2022). Východiska a teoretické koncepty projektu Školy pro budoucnost. Příloha 1 výzkumné zprávy projektu Školy pro budoucnost. COŽP UK, Praha. ISBN: 978-80-87076-34-7. Online https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/vyzkumna_zprava_spkv_priloha1.pdf

Henderson, L., Kuříková, M., Kroufek, R. (2021). Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udrži-telný rozvoj v České republice. (Synthesis of Creative Learning and Education for Sustainable Deve-lopment in the Czech Republic) Envigogika, 16(2). DOI: 10.14712/18023061.628

Henderson, L., Dlouhá, J. (2021). Myšlení budoucnosti a potřebnost transformativního přístupu ve vzdělávání. (Future thinking and the need for a transformative approach in education). Envigogi-ka, 16(1). DOI: 10.14712/18023061.621

Henderson, L., Kuříková, M. (2021). Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. Metodické inspirace projektu vzdělávání pro budoucnost. SpKV a COŽP UK, Praha. ISBN 978-80-87076-23-1. Online https://www.czp.cuni.cz/knihovna/kreativ_vzdel.pdf

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 9 10 11 12 13 14