Bioetický imperativ Fritze Jahra (1895–1953)

Obsah hlavního článku

Jan Polák
https://orcid.org/0000-0003-4063-5695

Abstrakt

Německý myslitel, pedagog a luteránský pastor Fritz Jahr (1895–1953), významný tím, že už ve 20. letech 20. století začal jako první používat pojem „bioetika“, byl dlouhou dobu zapomenut. Tato studie chce čtenářům přiblížit Jahrův život, nastínit jeho pojetí bioetiky, vysvětlit, v čem spočíval jeho bioetický imperativ, načrtnout okolnosti Jahrova znovuobjevení v roce 1997 a krátce představit „integrativní bioetiku“, která se ve snaze „poevropštit“ bioetiku k Jahrovu odkazu hlásí. Na pojmech „pluriperspektivita, multi-, inter-, transdisciplinarita“ a „integrativita“ se snaží postavit bázi pro nový globální bioetický koncept, v jehož středu je úcta k životu a snaha uchovat jeho diverzitu i dalším generacím. 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Polák, J. (2022). Bioetický imperativ Fritze Jahra (1895–1953). Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.643
Sekce
Recenzované články

Reference

Bracanović, T. (2012). From integrative bioethics to pseudoscience. Developing World Bioethics 12(3), 148–156. https://doi.org/10.1111/j.1471-8847.2012.00330.x

Cheng-tek Tai, M. (2012). An Asian perspective on Fritz Jahr and integrated bioethics. In A. Mu-zur, & H.-M. Sass (Eds.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics. Wien – Zürich: LIT Verlag (s. 243–253).

Čović, A. (2006). Bioetika u uvjetima postkomunizma – slučaj Hrvatska. Arhe 3(5-6), 355–372. https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/download/332/347

Čović, A. (2012). The Europeanization of bioethics. In A. Muzur, & H.-M. Sass (Eds.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics. Wien – Zürich: LIT Verlag (s. 193–196).

Eisler, R. (1906). Leib und Seele: Darstellung und Kritik der neueren Theorien des Verhältnisses zwischen physischem und psychischem Dasein. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.

Goldim, J. R. (2009). Revisiting the beginning of bioethics: The contribution of Fritz Jahr (1927). Perspectives in Biology and Medicine, 52(3), 377–380.

Ivanković, V., & Savić, L. (2016). Integrative Bioethics: A conceptually inconsistent project. Bi-oethics 30(5), 325–335. https://doi.org/10.1111/bioe.12235

Jahr, F. (1927). Bio-ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze. Kosmos. Handweiser für Naturfreunde 24, 2–4. In F. Steger (Ed.) (2014), Fritz Jahr – Begründer der Bioethik (1926). 22 Originalarbeiten des protestantischen Theologen aus Halle (Saale). Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle-Wittenberg (s. 31–33).

Jahr, F. (1928a). Tierschutz und Ethik in ihren Beziehungen zueinander. Ethik. Sexual- und Ges-ellschafts-Ethik 4, 100–102. In F. Steger (Ed.) (2014), Fritz Jahr – Begründer der Bioethik (1926). 22 Originalarbeiten des protestantischen Theologen aus Halle (Saale). Halle an der Saa-le: Universitätsverlag Halle-Wittenberg (s. 41–43).

Jahr, F. (1928b). Der Tod und die Tiere. Eine Betrachtung über das 5. Gebot. Mut und Kraft 5, 5–6. In F. Steger (Ed.) (2014), Fritz Jahr – Begründer der Bioethik (1926). 22 Originalarbeiten des protestantischen Theologen aus Halle (Saale). Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle-Wittenberg (s. 37–38).

Jahr, F. (1930). Gesinnungsdiktatur oder Gedankenfreiheit? Gedanken über eine liberale Gestal-tung des Gesinnungsuterrichts. Die neue Erziehung. Monatsschrift für entschiedene Schulreform und freiheitliche Schulpolitik 12, 200–202. In F. Steger (Ed.) (2014), Fritz Jahr – Begründer der Bioethik (1926). 22 Originalarbeiten des protestantischen Theologen aus Halle (Saale). Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle-Wittenberg (s. 65–67).

Jahr, F. (1934). Drei Studien zum 5. Gebot. Ethik. Sexual- und Gesellschafts-Ethik 11, 183–187. In F. Steger (Ed.) (2014), Fritz Jahr – Begründer der Bioethik (1926). 22 Originalarbeiten des protestantischen Theologen aus Halle (Saale). Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle-Wittenberg (s. 95–99).

Jonas, H. (1997). Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: OI-KOYMENH (přel. Břetislav Horyna a Zdeněk Bígl).

Jonsen, A. R. (1998). The Birh of Bioethics. Oxford: Oxford University Press.

Jurić, H. (2007). Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera. In V. Velimir (Ed.) Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije. Sarajevo: Bioetičko društvo (s. 77–99).

Kant, I. (1991). Metaphysik der Sitten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Kant, I. (2014). Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH (přel. Ladislav Menzel).

Kukoč, M. (2012). Development of integrative bioethics in the Mediterranean area of South-East Europe. Medicine, Health Care and Philosophy 15(4), 453–460. doi: 10.1007/s11019-012-9381-0

Küng, H. (1992). Světový étos. Projekt. Zlín: Archa (přel. Karel Floss a Břetislav Horyna).

Kuře, J. (2020). Prospektivní bioetika. Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií. Praha: Filosofia.

Leopold, A. (1999). Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky. Tulčík: Abies (přel. Anna Piláto-vá).

Pöltner, G. (2009). Pluriperspektivismus und Einheit der Vernunft. Überlegungen zu einer Inte-grativen Bioethik. Arhe 6(12), 43–50.

Ramírez Gil, L. F. (2016). Un aporte de Fritz Jahr al Diseño Industrial. Revista Colombiana de Bioética, 11(1), 106–116. https://doi.org/10.18270/rcb.v11i1.1816

Reich, W. T. (2002). The word ‘bioethics’. The struggle over its earliest meanings. In R. Chad-wick, & D. Schroeder (Eds.), Applied Ethics: Critical Concepts in Philosophy, II: Ethical Issues in Medicine, Technology and Life Sciences, Part I, London – New York: Routledge (s. 20–32).

Rijeka Declaration on the Future of Bioethics (2012). In A. Muzur, & H.-M. Sass (Eds.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics. Wien – Zürich: LIT Verlag (s. 379–381).

Rinčić, I., & Muzur, A. (2019a). Fritz Jahr: A modest reconstruction of a modest life. In I. Ilkilic, A. T. May, A. Muzur, H.-M. Sass, & M. Woesler (Eds.), Fritz Jahr and the Emergence of Europe-an Bioethics. Wien – Zürich: LIT Verlag (s. 13–17).

Rinčić, I., & Muzur, A. (2019b). Fritz Jahr’s opera omnia (?). In I. Ilkilic, A. T. May, A. Muzur, H.-M. Sass, & M. Woesler (Eds.), Fritz Jahr and the Emergence of European Bioethics. Wien – Zürich: LIT Verlag (s. 19–31).

Rinčić, I., & Muzur, A. (2019c). The discovery of Jahr and the diffusion of his ideas. In I. Ilkilic, A. T. May, A. Muzur, H.-M. Sass, & M. Woesler (Eds.), Fritz Jahr and the Emergence of Europe-an Bioethics. Wien – Zürich: LIT Verlag (s. 91–99).

Sass, H.-M. (2010). Aufsätze zur Bioethik 1927–1938. Bochum: Zentrum für Medizinische Ethik.

Schaefer-Rolffs, J. (2012). Integrative Bioethics as a Chance. An Ideal Example for Ethical Discussions?. Synthesis Philosophica 53(1), 107–122.

Steger, F. (Ed.) (2014). Fritz Jahr – Begründer der Bioethik (1926). 22 Originalarbeiten des pro-testantischen Theologen aus Halle (Saale). Halle an der Saale: Universitätsverlag Halle-Wittenberg.