Je ruská agrese na Ukrajině ekocidou?

Obsah hlavního článku

Tetiana Gardashuk
https://orcid.org/0000-0003-1831-2021

Abstrakt

Článek se zaměřuje na environmentální důsledky ruské agrese na Ukrajině a na oprávněnost jejich označení za ekocidu. Diskuse o ekocidě začala jako reakce na proměnu životního prostředí během války ve Vietnamu (1966–1971). Ukázala silnou souvislost mezi válkou a zločiny proti přírodním ekosystémům a životnímu prostředí člověka, které mohou mít genocidní účinek na určité národy, etnické či náboženské skupiny atd.


Ačkoli právní status trestného činu ekocidy je na mezinárodní úrovni stále předmětem diskusí, samotný pojem „ekocida“ daleko přesáhl rámec judikatury a rozšířil se v médiích, veřejném mínění a různých formách aktivismu. To je východiskem pro informování o ničivých ekologických důsledcích ruské agrese na Ukrajině na národní i mezinárodní úrovni a pro jejich odhad.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Gardashuk, T. (2022). Je ruská agrese na Ukrajině ekocidou?. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.642
Sekce
Inspirace

Reference

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf

Ecocide Law. History. https://ecocidelaw.com/history/

Ecocide Law in National Jurisdictions. https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/

In Focus: FAO responds to the Ukraine crisis. https://www.fao.org/in-focus/en/

Gardashuk T. (2017). Colonialism, Postcolonialism and Environmental Crisis (Ukrainian Experience). Almanac of Ukrainian Studies. (In Ukr.). Кyiv: “Milenium+”, 20, 21-26. https://cutt.ly/eGn52lZ

Gardashuk T. (2021). Environmental Colonialism and State Sovereignty: the experience of Ukraine. Thirty Years of Ukraine's

Independence: achievements, problems, and prospects. Philosophical Thought, 3, 21-24. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/544

Geneva Conventions: How Does Russia Violate Them And Blame Ukraine? Explains VoxCheck. (In Ukr.). https://voxukraine.org/zhenevski-konventsiyi-yak-yih-porushuye-rosiya-a-zvynuvachuye-v-tsomu-ukrayinu

Ministry of the Foreign Affairs of Ukraine. https://mfa.gov.ua/en/searchresult?site_id=1&key=statements+geneva+conventions

Rome Statute of the International Criminal Court. https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm

Universal Declaration of Rights of Mother Earth (World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth Cochabamba, Bolivia April 22, 2010). https://www.garn.org/universal-declaration/

Westing Arthur H. (1974) Arms Control and the Environment: Proscription of Ecocide. Bulletin of the Atomic Scientists, 30:1, 24-27. https://doi.org/10.1080/00963402.1974.11458071

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)