Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education)

Obsah hlavního článku

Monika Janáková

Abstrakt

Téma článku volně navazuje na autorčin text Horse Assisted education (Učení s asistencí koní) a jeho potenciál v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy. Má za cíl čtenáře inspirovat, jak daný směr realizovat v praxi v rámci program EVVO pro MŠ a ZŠ nebo v rámci táborů či jiných volnočasových aktivit dětí. Článek není přímo metodikou, ale je snahou o koncepční uchopení a metodickou inspiraci pro praxi učitelů EVVO, lektorů, jezdeckých instruktorů atd. Cílem je ukázat, že kůň a aktivity s ním, může být nejen prostředkem pro výuku jezdectví, ale že poskytuje i další zajímavé možnosti pro práci s dětmi v rámci výchovy a vzdělávání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janáková, M. (2023). Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education). Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.641
Sekce
Inspirace

Reference

Bednář, F. (2006). Domluvte se se svým koněm. Praha: MSD.

Bednář, F. (2011). Učení s asistencí koní. http://www.fredbednar.cz/vyberte si/vyuka/horseassisted education/ ; 11.6. 2011)

Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha: Agentura Koniklec. Do-stupné on-line

Engel, B. T., Galloway M. L. & Bull M. P. (2003). The Horse, The Handicapped, and Education for persons with special education alneedsact. Right no. 30/2004, (2004). Education for persons with special education needs act 2004 (File Format PDF 400KB) (scotens.org) Dublin: Department of education and skills.

Fialová, R., Hess L. (2000). Vliv zvířat na psychiku člověka.

Froňková, V. (2013) Jak ovlivňují koně život našich dětí?

Hallberg, L. (2008). Walking the way of the horse, exploring the power of the. Exploring the Power of the Horse-Human Relationship.i Universe.

Hempfling, K., F. (2003). Tanec s koňmi. Praha: Brázda.

Hempfling, K., F. (2004). Poznej svého koně. Praha: Brázda.

Jančaříková, K. (2009). Zooasistence v pedagogické praxi. Envigogika.2009/IV/3, https://doi.org/10.14712/18023061.44 .

Janáková, M. (2021). Horse Assisted Education (,,Učení s asistencí koní“) a jeho potenciál v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy. Envigogika, 16 (2). https://doi.org/10.14712/18023061.629

Odehnal, J. (2007). Zvířata a naše mentální zdraví: Proč, co a jak. Praha: Brázda.

Parelli, P. (2002). Horse Sense and Stable Thinking. Parelli Natural Horsemanship.

Pareti Natural Horse-Man-Ship. Kierdorf.

Peštová, J. (2011). Člověk a kůň. Diplomová práce PF UK.

Shapiro, L. E. (2009). Emoční inteligence dítěte a její rozvoj (3rd ed.). Praha: Portál.

Svobodová, E. (2013). Následuj moudrost svého koně. (ebook)

Svobodová, I. a kol. (2008). Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. Sborník. Praha: ČZÚ

Velemínský, M. a kol. (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. Brno: DONA.