Environmentální povědomí a chování nigerijských vysokoškoláků v oblasti recyklace plastů

Obsah hlavního článku

Loveth Aikowe
https://orcid.org/0000-0003-3309-2688

Abstrakt

Několik předchozích studií z celého světa spojovalo vzdělávání s environmentálním povědomím a chováním, nicméně v rozvojových zemích je třeba řešit mezeru ve výzkumu dopadu environmentálního vzdělávání na proenvironmentální povědomí a podporu proenvironmentálního chování, zejména mezi vysokoškolskými studenty. Tento článek bere v úvahu vliv sociálních norem na proenvironmentální chování, jako je recyklace plastů, a podporuje myšlenku udržitelného vzdělávání na vysokých školách v Nigérii. Jsou zde také uvedena doporučení pro tvůrce politik a univerzity, neboť nigerijské univerzity jsou vyzvány, aby podnikly proaktivní kroky k úpravě svých studijních programů a dobrovolnických aktivit v oblasti životního prostředí. Studie dále navrhuje, aby byly do vzdělávací politiky nigerijských univerzit začleněny testy gramotnosti v oblasti udržitelného rozvoje, které by podpořily proenvironmentální chování studentů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Aikowe, L. (2021). Environmentální povědomí a chování nigerijských vysokoškoláků v oblasti recyklace plastů. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.626
Sekce
Inspirace

Reference

Steg, L.; Vlek, C. Encouraging Pro-Environmental Behaviour: An Integrative Review and Research Agenda. J. Environ. Psychol. 2009, 29 (3), 309–317. https://doi.org/10.1016/J.JENVP.2008.10.004.

Vicente-Molina, M. A.; Fernández-Sainz, A.; Izagirre-Olaizola, J. Does Gender Make a Difference in Pro-Environmental Behavior? The Case of the Basque Country University Students. J. Clean. Prod. 2018, 176, 89–98. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.079.

Dumbili, E.; Henderson, L. The Challenge of Plastic Pollution in Nigeria. In Plastic Waste and Recycling; 2020; pp 569–583. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817880-5.00022-0.

Ike, C. C.; Ezeibe, C. C.; Anijiofor, S. C.; Nik Daud, N. N. Solid Waste Management in Nigeria: Problems, Prospects, and Policies. J. Solid Waste Technol. Manag. 2018, 44 (2), 163–172. https://doi.org/10.5276/jswtm.2018.163.

Heidbreder, L. M.; Bablok, I.; Drews, S.; Menzel, C. Tackling the Plastic Problem: A Review on Perceptions, Behaviors, and Interventions. Science of the Total Environment. 2019, pp 1077–1093. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.437.

Duru, R. U.; Ikpeama, E. E.; Ibekwe, J. A. Challenges and Prospects of Plastic Was-te Management in Nigeria. Waste Dispos. Sustain. Energy 2019, 1 (2), 117–126. https://doi.org/10.1007/s42768-019-00010-2.

Ayodele, T. R.; Alao, M. A.; Ogunjuyigbe, A. S. O. Recyclable Resources from Muni-cipal Solid Waste: Assessment of Its Energy, Economic and Environmental Benefits in Nige-ria. Resour. Conserv. Recycl. 2018, 134, 165–173. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.03.017.

Mwanza, B. G.; Mbohwa, C.; Telukdarie, A. Strategies for the Recovery and Recycling of Plastic Solid Waste (PSW): A Focus on Plastic Manufacturing Companies. In Procedia Manufacturing; 2018; Vol. 21, pp 686–693. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.172.

Adeniran, A. E.; Nubi, A. T.; Adelopo, A. O. Solid Waste Generation and Characte-rization in the University of Lagos for a Sustainable Waste Management. Waste Manag. 2017, 67, 3–10. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.002.

Shen, L. Chapter 13 – Plastic Recycling. In Handbook of Recycling; 2014; pp 179–190.

Babayemi, J. O.; Nnorom, I. C.; Osibanjo, O.; Weber, R. Ensuring Sustainability in Plastics Use in Africa: Consumption, Waste Generation, and Projections. Environ. Sci. Eur. 2019, 31 (1). https://doi.org/10.1186/s12302-019-0254-5.

Fu, L.; Zhang, Y.; Xiong, X.; Bai, Y. Pro-Environmental Awareness and Behaviors on Campus: Evidence from Tianjin, China. Eurasia J. Math. Sci. Technol. Educ. 2018, 14 (1), 427–445. https://doi.org/10.12973/ejmste/77953.

Zhang, H.; Liu, J.; Wen, Z. guo; Chen, Y. X. College Students’ Municipal Solid Waste Source Separation Behavior and Its Influential Factors: A Case Study in Beijing, China. J. Clean. Prod. 2017, 164, 444–454. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.224.

Akkor, Ö.; Gündüz, Ş. The Study of University Students’ Awareness and Attitude towards Environmental Education in Northern Cyprus. Eurasia J. Math. Sci. Technol. Educ. 2018, 14 (3), 1057–1062. https://doi.org/10.12973/ejmste/81366.

Akeel, U.; Bell, S.; Mitchell, J. E. Assessing the Sustainability Literacy of the Nigeri-an Engineering Community. J. Clean. Prod. 2019, 212, 666–676. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.089.

Aikowe, L.D.; Mazancová, J. Plastic Waste Sorting Intentions among University Stu-dents. Sustainability 2021, 13, 7526. https://doi.org/10.3390/su13147526.

Ajzen, I. The Theory of Planned Behavior. Organ. Behav. Hum. Decis. Process. 1991, 50 (2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.

Wan, C.; Shen, G. Q.; Choi, S. Experiential and Instrumental Attitudes: Interaction Effect of Attitude and Subjective Norm on Recycling Intention. J. Environ. Psychol. 2017, 50, 69–79. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.02.006.