Srovnání podpory veřejnosti pro ochranu divoké přírody a klimatu

Obsah hlavního článku

Tomáš Chabada
https://orcid.org/0000-0001-5760-4751
Jan Krajhanzl
https://orcid.org/0000-0001-6486-6645

Abstrakt

Hlavním cílem této studie je srovnat postoje veřejnosti k ochraně klimatu a ochraně přírody, neboť v této oblasti výzkumu existuje – nejen v České republice – stále výzkumné bílé místo. V této studii přinášíme podrobnou analýzu a srovnání podpory reprezentativního vzorku české veřejnosti k ochraně klimatu a ochraně divoké přírody. Výsledky regresních analýz ukázaly, že podpora v obou oblastech významně roste s rostoucím proenvironmentálním přesvědčením, volným časem tráveným v přírodě a altruismem. Podpora ochrany klimatu u respondentů také roste společně s vyšší volební účastí, levicovou politickou orientací a nižším věkem. Podpora ochrany přírody roste s vyšší důvěrou v neziskové organizace, a na druhé straně klesá s rostoucí důvěrou ve vědecké a výzkumné instituce. Srovnání skupin vymezených podle míry jejich souhlasu s ochranou klimatu a ochranou divoké přírody ukázalo, že podporu ochrany divoké přírody lze charakterizovat jako inkluzivnější environmentální postoj než podporu ochrany klimatu. Článek diskutuje důsledky těchto zjištění pro tvorbu environmentálních politik a způsoby práce s veřejností v této oblasti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Chabada, T., & Krajhanzl, J. (2021). Srovnání podpory veřejnosti pro ochranu divoké přírody a klimatu. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.624
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Tomáš Chabada, Masarykova Univerzita

The Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Joštova 10, Brno, 602 00, Czech Republic 

Jan Krajhanzl, Masarykova univerzita

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog. Jedenáctým rokem podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice, zabývá se například tím, co prožívají děti při kontaktu s přírodou, proč lidé (ne)chrání životní prostředí nebo jak se dají komunikovat environmentální témata s veřejností. Edituje Český portál ekopsychologie (www.ekopsychologie.cz).

Reference

Ashworth, P., Jeanneret, T., Gardner, J., and Shaw, H., 2011. Communication and climate change: What the Australian public thinks. Pullenvale: CSIRO, https://core.ac.uk/download/pdf/30680968.pdf

Bauer, N., Wallner, A., and Hunziker, M., 2009. The change of European landscapes: Hu-man-nature relationships, public attitudes towards rewilding, and the implications for land-scape management in Switzerland. Journal of Environmental Management, 90 (9), 2910–2920, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.01.021

Berns, G.N. and Simpson, S., 2009. Outdoor recreation participation and environmental concern: A research summary. Journal of Experiential Education, 32 (1), 79–91., https://doi.org/10.1177/105382590903200107

Bögeholz, S., 2006. Nature experience and its importance for environmental knowledge, values and action: recent German empirical contributions. Environmental Education Re-search, 12 (1), 65–84, https://doi.org/10.1080/13504620500526529

Buijs, A.E., Elands, B.H.M., and Langers, F., 2009. No wilderness for immigrants: Cultural differences in images of nature and landscape preferences. Landscape and Urban Planning, 91, 113–123, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.12.003

Burstein, P., 2003. The impact of public opinion on public policy: A review and an agenda. Political Research Quarterly, 56 (1), 29–40, https://doi.org/10.1177/106591290305600103

Carmin, J. and Fagan, A., 2010. Environmental mobilisation and organisations in post-socialist Europe and the former Soviet Union. Environmental Politics, 19 (5), 689–707, https://doi.org/10.1080/09644016.2010.508300

Carmin, J. and Jehli, P., 2005. By the masses or for the masses? The transformation of vo-luntary action in the Czech Union for Nature Protection. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 16 (4), 397–416. https://doi.org/10.1007/s11266-005-9149-8

Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2021. Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – červenec 2021 (Výzkum NS 21-07). [online]. Available from: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/5253-postoje-ceske-verejnosti-ke-zmene-klimatu-na-zemi-cerven-2020 [Accessed 27 Sep 2021].

Chaisty, P. and Whitefield, S., 2015. Attitudes towards the environment: are post-Communist societies (still) different? Environmental Politics, 24 (4), 598–616, https://doi.org/10.1080/09644016.2015.1023575

Chytilek, R. and Eibl, O., 2011. České politické strany v politickém prostoru. Sociologickỳ časopis/Czech Sociological Review, 61–88, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=164818

Císař, O., 2010. Externally sponsored contention: the channelling of environmental mo-vement organisations in the Czech Republic after the fall of Communism. Environmental Politics, 19 (5), 736–755, https://doi.org/10.1080/09644016.2010.508305 .

Clements, B., 2012a. Exploring public opinion on the issue of climate change in Britain. Bri-tish Politics, 7 (2), 183–202, https://doi.org/10.1057/bp.2012.1 .

Clements, B., 2012b. The sociological and attitudinal bases of environmentally-related be-liefs and behaviour in Britain. Environmental Politics, 21 (6), 901–921, https://doi.org/10.1080/09644016.2012.724215 .

Český rozhlas, 2021. Rozděleni svobodou: Klimatická změna. [online]. Available from: https://www.stem.cz/rozdeleni-svobodou-klimaticka-zmena/ [Accessed 27 Sep 2021].

Daniels, D.P., Krosnick, J.A., Tichy, M.P., and Tompson, T., 2013. Public opinion on envi-ronmental policy in the United States. The Oxford Handbook of US Environmental Policy, 1–19.

Defenderfer, J.A., 2015. Differences in Group Value Priorities and Their Impact on Political Candidate Support: A Consideration of Sex, Party, and Race. The Ohio State University, https://www.proquest.com/openview/8fd1700754971234f83b92caa9d4904e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750 .

De Groot, W.T. and van den Born, R.J., 2003. Visions of nature and landscape type prefe-rences: an exploration in The Netherlands. Landscape and Urban Planning, 63 (3), 127–138, https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00184-6 .

Dietz, T., Dan, A., and Shwom, R., 2007. Support for Climate Change Policy: Social Psycho-logical and Social Structural Influences*. Rural Sociology, 72 (2), 185–214, https://doi.org/10.1526/003601107781170026 .

Dunlap, R.E., 1995. Public opinion and environmental policy. In: Environmental politics and policy. Duke University Press, 63–114.

Dunlap, R.E. and McCright, A.M., 2008. A widening gap: Republican and Democratic views on climate change. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 50 (5), 26–35, https://doi.org/10.3200/ENVT.50.5.26-35 .

Dunlap, R.E., Van Liere, K.D., Mertig, A.G., and Jones, R.E., 2000. New trends in measuring environmental attitudes: measuring endorsement of the new ecological paradigm: a revised NEP scale. Journal of social issues, 56 (3), 425–442.

Edwards, D., Jay, M., Jensen, F.S., Lucas, B., Marzano, M., Montagné, C., Peace, A., and Weiss, G., 2012. Public preferences for structural attributes of forests: Towards a pan-European perspective. Forest Policy and Economics, 19, 12–19, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.006 .

European Commission, 2016. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2016). TNS Political & Social [producer]. GESIS Data Archive, Cologne.

European Commission, 2021. Fossil CO2 emissions of all world countries [online]. Available from: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2020 [Accessed 2 Sep 2021].

European Union, 2021. Special Eurobarometer 513: Climate change. Report (Wave EB95.1.). Dostupné z: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273

Fagan, A. and Jehlicka, P., 2003. Contours of the Czech environmental movement: a com-parative analysis of Hnuti Duha (Rainbow Movement) and Jihoceske matky (South Bohe-mian Mothers). Environmental Politics, 12 (2), 49–70, https://doi.org/10.1080/09644010412331308184 .

Fagin, A. and Jehlička, P., 1998. Sustainable development in the Czech Republic: A doomed process? Environmental Politics, 7 (1), 113–128, https://doi.org/10.1080/09644019808414375 .

Hamilton, L.C., 2008. Who cares about polar regions? Results from a survey of US public opinion. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 40 (4), 671–678, https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-105)[HAMILTON]2.0.CO;2 .

Havasi, V., 2012. The Place of Environment-Related Values in the Value-System. A Cross-Country Analysis1. Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis, 2 (2), 163–183, https://www.researchgate.net/profile/Virag-Havasi/publication/330181657_The_Place_of_Environment-Related_Values_in_the_Value-System_A_Cross-Country_Analysis_1/links/5c31f33b299bf12be3b2cc12/The-Place-of-Environment-Related-Values-in-the-Value-System-A-Cross-Country-Analysis-1.pdf .

Hmielowski, J.D., Feldman, L., Myers, T.A., Leiserowitz, A., and Maibach, E., 2013. An at-tack on science? Media use, trust in scientists, and perceptions of global warming. Public Understanding of Science, 963662513480091, https://doi.org/10.1177/0963662513480091.

Inglehart, R., 1997. Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton University Press, https://doi.org/10.1515/9780691214429-005 .

ISSP Research Group, 2012. International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010.

ISSP Research Group, 2015. International Social Survey Programme: National Identity III - ISSP 2013.

Johnson, C.Y., Bowker, J.M., Bergstrom, J.C., and Ken Cordell, H., 2004. Wilderness values in America: does immigrant status or ethnicity matter? Society and Natural Resources, 17 (7), 611–628, https://doi.org/10.1080/08941920490466585 .

Kals, E., Schumacher, D., and Montada, L., 1999. Emotional affinity toward nature as a motivational basis to protect nature. Environment and behavior, 31 (2), 178–202, https://doi.org/10.1177%2F00139169921972056 .

Kaltenborn, B.P. and Bjerke, T., 2002. Associations between environmental value orientati-ons and landscape preferences. Landscape and Urban Planning, 59 (1), 1–11, https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00243-2 .

Kellstedt, P.M., Zahran, S., and Vedlitz, A., 2008. Personal efficacy, the information envi-ronment, and attitudes toward global warming and climate change in the United States. Risk Analysis, 28 (1), 113–126, https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01010.x .

Koger, S.M. and Winter, D.D., 2011. The psychology of environmental problems: Psycholo-gy for sustainability. Psychology press.

Konisky, D.M., Milyo, J., and Richardson, L.E., 2008. Environmental policy attitudes: issues, geographical scale, and political trust. Social Science Quarterly, 89 (5), 1066–1085, https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2008.00574.x .

Krajhanzl, J., Chabada, T., Svobodová, R., Kácha, O., Vintr, J. & Becková, A., 2021. Čes-ké klima 2021: Mapa českého veřejného mínění v oblasti změny klimatu. Katedra environ-mentálních studií FSS MU, Green Dock. [online]. Available from: https://enviro.fss.muni.cz/ceskeklima2021 [Accessed 27 Sep 2021].

Krystallis, A., Vassallo, M., Chryssohoidis, G., and Perrea, T., 2008. Societal and individua-listic drivers as predictors of organic purchasing revealed through a portrait value questi-onnaire (PVQ)-based inventory. Journal of Consumer Behaviour, 7 (2), 164–187, https://doi.org/10.1002/cb.244 .

Kvaløy, B., Finseraas, H., and Listhaug, O., 2012. The publics’ concern for global warming: A cross-national study of 47 countries. Journal of Peace Research, 49 (1), 11–22, https://doi.org/10.1177%2F0022343311425841 .

Leiserowitz, A., 2006. Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, imagery, and values. Climatic change, 77 (1–2), 45–72, https://doi.org/10.1007/s10584-006-9059-9 .

Lutz, A.R., Simpson-Housley, P., and Deman, A.F., 1999. Wilderness rural and urban atti-tudes and perceptions. Environment and Behavior, 31 (2), 259–266, https://doi.org/10.1177%2F00139169921972092.

Malka, A., Krosnick, J.A., and Langer, G., 2009. The association of knowledge with concern about global warming: Trusted information sources shape public thinking. Risk Analysis, 29 (5), 633–647, https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2009.01220.x .

Marquart-Pyatt, S.T., 2008. Are There Similar Sources of Environmental Concern? Compa-ring Industrialized Countries*. Social Science Quarterly, 89 (5), 1312–1335. https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2008.00567.x

Marquart-Pyatt, S.T., 2012. Environmental concerns in cross-national context: how do mass publics in Central and Eastern Europe compare with other regions of the world? Sociologickỳ časopis/Czech Sociological Review, 441–466, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=262922.

Marquart-Pyatt, S.T., McCright, A.M., Dietz, T., and Dunlap, R.E., 2014. Politics eclipses climate extremes for climate change perceptions. Global Environmental Change, 29, 246–257, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.10.004.

McCright, A.M., 2009. Social Bases of Climate Change Knowledge, Concern, and Policy Support in the US General Public, The. Hofstra L. Rev., 37, 1017, https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2473&context=hlr. .

McCright, A.M., 2010. The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public. Population and Environment, 32 (1), 66–87, https://doi.org/10.1007/s11111-010-0113-1.

McCright, A.M., Dunlap, R.E., and Marquart-Pyatt, S.T., 2016. Political ideology and views about climate change in the European Union. Environmental Politics, 25 (2), 338–358, https://doi.org/10.1080/09644016.2015.1090371.

McCright, A.M., Dunlap, R.E., and Xiao, C., 2013. Perceived scientific agreement and support for government action on climate change in the USA. Climatic Change, 119 (2), 511–518, https://doi.org/10.1007/s10584-013-0704-9.

McCright, A.M., Dunlap, R.E., and Xiao, C., 2014. Increasing influence of party identification on perceived scientific agreement and support for government action on climate change in the United States, 2006–12. Weather, Climate, and Society, 6 (2), 194–201, https://doi.org/10.1175/WCAS-D-13-00058.1 .

McFarlane, B.L., 2005. Public Perceptions of Risk to Forest Biodiversity. Risk Analysis: An International Journal, 25 (3), 543–553, https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2005.00623.x.

Milfont, T.L., Milojev, P., Greaves, L.M., and Sibley, C.G., 2015. Socio-structural and psy-chological foundations of climate change beliefs. New Zealand Journal of Psychology, 44 (1), 18, https://www.psychology.org.nz/journal-archive/Article-21.pdf,

OECD, 2013. Water and Climate Change Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters. Paris: OECD Publishing.

Pakulski, J., Tranter, B., and Crook, S., 1998. The dynamics of environmental issues in Aus-tralia: Concerns, clusters and carriers. Australian Journal of Political Science, 33 (2), 235–252, https://doi.org/10.1080/10361149850633.

Petrova, T. and Tarrow, S., 2007. Transactional and Participatory Activism in the Emerging European Polity The Puzzle of East-Central Europe. Comparative Political Studies, 40 (1), 74–94, https://doi.org/10.1177%2F0010414006291189.

Pietsch, J. and McAllister, I., 2010. ‘A diabolical challenge’: public opinion and climate chan-ge policy in Australia. Environmental Politics, 19 (2), 217–236, https://doi.org/10.1080/09644010903574509.

Plehwe, D., 2014. Think tank networks and the knowledge–interest nexus: the case of cli-mate change. Critical Policy Studies, 8 (1), 101–115, https://doi.org/10.1080/19460171.2014.883859.

Poortinga, W., Spence, A., Whitmarsh, L., Capstick, S., and Pidgeon, N.F., 2011. Uncertain climate: An investigation into public scepticism about anthropogenic climate change. Global environmental change, 21 (3), 1015–1024, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.03.001.

Pretel, J., 2013. Změny klimatu v České republice: Současný vývoj a pravděpodobný vý-hled. Vesmír, 92, 605–609.

Reser, J.P., Bradley, G.L., Glendon, A.I., Ellul, M.C., and Callaghan, R., 2012. Public risk perceptions, understandings and responses to climate change in Australia and Great Britain. Gold Coast, Qld: Griffith Climate Change Response Adaptation Facility, https://nccarf.edu.au/public-risk-perceptions-understandings-and-responses-climate-change-and-natural-disaster-0/.

SCaC., 2011. Kůrovec na Šumavě – expresní výzkum (výzkumná zpráva). Retrieved from http://img.ct24.cz/multimedia/documents/28/2767/276647.pdf

Shwom, R., Bidwell, D., Dan, A., and Dietz, T., 2010. Understanding US public support for domestic climate change policies. Global Environmental Change, 20 (3), 472–482, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.02.003.

Schwartz, S.H., 2005. Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual values. Valores e trabalho.

Schwartz, S.H., 2012. An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1), 11.

Schwartz, S.H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M., and Owens, V., 2001. Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of cross-cultural psychology, 32 (5), 519–542, https://doi.org/10.1177%2F0022022101032005001.

Shum, R.Y., 2009. Can attitudes predict outcomes? Public opinion, democratic institutions and environmental policy. Environmental Policy and Governance, 19 (5), 281–295, https://doi.org/10.1002/eet.518.

Sibley, C.G. and Kurz, T., 2013. A model of climate belief profiles: How much does it matter if people question human causation? Analyses of Social Issues and Public Policy, 13 (1), 245–261, https://doi.org/10.1111/asap.12008.

Tjernström, E. and Tietenberg, T., 2008. Do differences in attitudes explain differences in national climate change policies? Ecological Economics, 65 (2), 315–324, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.06.019.

TNS Aisa., 2011. Co si Češi myslí o aktuálním dění v Národním parku Šumava? (výzkumná zpráva). Retrieved from http://simar.cz/clanky/co-si-cesi-mysli-o-aktualnim-deni-v-narodnim-parku-sumava.html

TNS Aisa., 2012. Co si Češi myslí o aktuálním dění v Národním parku Šumava? (výzkumná zpráva). Retrieved from http://www.tns-aisa.cz/archived/54685

Tranter, B., 2011. Political divisions over climate change and environmental issues in Aus-tralia. Environmental Politics, 20 (1), 78–96, https://doi.org/10.1080/09644016.2011.538167.

Tranter, B., 2014. Social and political influences on environmentalism in Australia. Journal of Sociology, 50 (3), 331–348, https://doi.org/10.1177%2F1440783312459102.

Tranter, B. and Booth, K., 2015. Scepticism in a changing climate: a cross-national study. Global Environmental Change, 33, 154–164, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.05.003.

Van den Berg, A.E. and Koole, S.L., 2006. New wilderness in the Netherlands: An investiga-tion of visual preferences for nature development landscapes. Landscape and Urban Plan-ning, 78, 362–372, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2005.11.006.

Vidomus, P., 2013. Climate Scepticism in the Czech Republic: An Introduction. Sociální stu-dia, 95-127.

Waller, M., 2010. The environmental issue in the East of Europe: top–down, bottom–up and outside–in. Environmental Politics, 19 (5), 831–849, https://doi.org/10.1080/09644016.2010.508315.

Weaver, A.A., 2008. Does Protest Behavior Mediate the Effects of Public Opinion on National Environmental Policies? A Simple Question and a Complex Answer. International Journal of Sociology, 38 (3), 108–125, https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659380305.

Whitmarsh, L., 2011. Scepticism and uncertainty about climate change: Dimensions, deter-minants and change over time. Global Environmental Change, 21 (2), 690–700, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.016.