Za udržitelnost spotřebního chování a životního stylu nese odpovědnost vzdělávání ... a s programem, který jsme společně vytvořili, ji může naplnit

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594

Abstrakt

Článek shrnuje zkušenosti s tvorbou a realizací programu zaměřeného na utváření spotřebních zvyklostí ve vzdělávání a představuje ucelený soubor materiálů pro učitele, aby mohli takový program realizovat.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2021). Za udržitelnost spotřebního chování a životního stylu nese odpovědnost vzdělávání: . a s programem, který jsme společně vytvořili, ji může naplnit. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.623
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jana Dlouhá, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>